Pokličite me na: 

Kakovostno upravljanje in vzdrževanje nepremičnin je izjemnega pomena za kakovost bivanja ali delovanja v njih. Za taka dela pogosto poskrbijo tudi posamezna podjetja in pa hišniki, ki imajo na tem področju številna znanja in izkušnje. Posledično pa stanovalcem nepremičnin omogočajo normalno, varno in brezskrbno bivanje oziroma idealne delovne pogoje, če gre za poslovni ali stanovanjsko poslovni objekt.

Taka podjetja vse storitve upravljanja in vzdrževanja opravljajo pogodbeno. Njihov glavni namen je, da ohranijo ali celo povečajo vrednost nepremičnin. Njihove storitve so vrhunske, poleg tega jih še konstantno nadgrajujejo in usklajujejo z željami, zahtevami in potrebami naročnikov. Obenem poskušajo doseči še višji ugled vseh vrst nepremičnin.

Posamezne kategorije hišniških del

Hišniška dela zavzemajo eno od osrednjih vlog pri upravljanju in vzdrževanju nepremičnine. V nadaljevanju vam predstavljamo najpomembnejša med njimi.

Med hišniška dela sodijo pregledi skupnih delov in naprav po objektu. Tako delo se izvaja v skladu z načrtom ter skrbjo za zagotavljanje tehnične in tehnološke pravilnosti delovanja takih prostorov in naprav, ki jih vsebuje oskrbovani objekt. V ta sklop sodi tudi obveščanje o morebitnih napakah in ovirah.

Med pomembnejša hišniška opravila sodijo tudi pregledi dvigal, obveščanje serviserja ter popravila. Posebna pozornost se pri tej kategoriji del daje razsvetljavi in signalizaciji. Pomembno mesto zavzema še pregled skupnih površin. Pri tem je vključena tudi razsvetljava, vodovod, zunanjost in okolica objekta.

Vsekakor so potrebna tudi sprotna manjša popravila na skupnih električnih inštalacijah. To so menjava stikal, vtičnic, žarnic, domofonskih naprav ter podobno. Ves čas se pozornost namenja tudi pregledu vodovodne napeljave, inštalacij in naprav, ki so namenjene ogrevanju.

Obvezni so tudi kontrolni pregledi naprav za požarno varnost ter vzdrževalna dela oziroma popravila. Hišniška dela vključujejo še vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na objektu; sprotno obveščanje odgovorne osebe objekta; skrb za takojšnje ukrepanje ob morebitnih napakah; reševanje nujnih primerov; čiščenje snega; priprava kesonov za odvoz smeti; nadzor in koordinacija z službo za varovanje v primeru, če je oskrbovan objekt varovan; dnevno čiščenje okolice objekta in skrb za urejeno okolico; opozarjanje na red v nepremičnini ter vsa druga potrebna dela, ki so določena v skladu s pogodbo, ki jo podpišeta ponudnik in naročnik.

Za vas opravljam naslednja hišniška dela:

  • zamenjava pipe, kotlička, wc deske, ventilov, čiščenje odtokov
  • menjava luči, stikal, vtičnic,varovalk, senzorjev
  • priklop aparatov bele tehnike in odvoz odsluženih aparatov
  • menjava kljuk, ključavnic, popravilo povešenih vrat, manjša ključavničarska dela

 

Potrebujete še več informacij o mojem delu? Pošljite mi sporočilo.